Oppgave 5.2.7.8
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ved uønskede hendelser samordne krisehåndteringen i regionen gjennom fylkesberedskapsrådet, med øvrige aktuelle aktører og med berørte kommuner.


Bakgrunnsinformasjon