Oppgave 5.2.7.9
Alle statsforvaltere JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ved uønskede hendelser benytte krisestøtteverktøyet DSB-CIM.


Bakgrunnsinformasjon