Oppgave 5.2.7.10
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Ved uønskede hendelser varsle DSB og sende situasjonsrapport iht. gjeldende varsling og rapportering på samordningskanal.


Bakgrunnsinformasjon