Oppgave 5.2.7.14
Alle embetene JD Miljø og klima Samfunnssikkerhet og beredskap

Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innen ekstremvær og klimaendringer.


Bakgrunnsinformasjon