Oppgave 5.2.7.15
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannen skal gjennomføre et årlig sivil-militært kontaktmøte for landsdelen.


Bakgrunnsinformasjon

Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering