Oppgave 5.2.7.16
Alle statsforvaltere LMD JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Bidra med skogfaglig kompetanse i regional og lokal skogbrannberedskap.


Bakgrunnsinformasjon