Oppgave 5.2.7.19
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Fylkesmannens skal på anmodning bistå i Forsvarets og /eller politiets arbeid med objektsikring, jf. instruks om sikring og beskyttelse av objekter.


Bakgrunnsinformasjon

Instruks om sikring og beskyttelse av objekter

Instruks for fylkesmannens og Sysselmannen på Svalbards arbeid med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering