Oppgave 5.2.8.1
Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helsetilsynet

Fylkesmannen skal årlig legge en plan for å samordne tilsyn på Statens helsetilsyns områder. Planlagte tilsyn registreres i NESTOR.


Bakgrunnsinformasjon

NESTOR – nettbasert system for tilsyn og rettighetssaker (Losen – intranett)