Oppgave 5.2.8.3
FMIN FMVT FMVL FMTL FMTF BFD Helsetilsynet Supplerende 2

Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Det er inngått avtale om ny koordinerende fylkesmann i region sør og i region øst med virkning fra 6. mai 2019.


Bakgrunnsinformasjon

Tilsyn med Bufetat - avtale om koordinerende fylkesmann. Brev fra Helsetilsynet til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Fylkesmannen i Oslo og Viken og Fylkesmannen i Innlandet. 6. mai 2019  (pdf) (Losen – intranett)

Tilsyn med Bufetat - avtale om koordinerende fylkesmann. Brev fra Statens helsetilsyn til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark og Fylkesmannen i Oslo og Viken 5. mars 2019 (pdf) (Losen – intranett)

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid Brev fra Statens helsetilsyn til landets fylkesmenn 30. august 2016 (vedlegg i brevet: Retningslinjer for regionalt samarbeid med Bufetat og eksempel på avtale om regionalt samarbeid) (Losen – intranett)