Oppgave 5.2.8.3
FMIN FMVT FMVL FMTL FMTF BFD Helsetilsynet

Ved tilsyn med Bufetat skal koordinerende fylkesmann for tilsyn med Bufetat samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen. Som følge av strukturreformen vil Helsetilsynet ta initiativ til at det inngås nye avtaler om hvem som skal være koordinerende fylkesmann for tilsynet med Bufetat.


Bakgrunnsinformasjon

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid Brev fra Statens helsetilsyn til Landets fylkesmenn 30. august 2016 (Losen – intranett)