Oppgave 5.2.8.5
FMOV FMIN FMRO FMVL FMNO FMTF HOD Tilsyn Helsetilsynet

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Vestland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland) og UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter avtale med Fylkesmannen i Nordland). Tilsyn med porteføljen fra Sykehuset Innlandet HF som overføres til Akershus universitetssykehus HF fra 1. januar 2019 skal ivaretas av fylkesmannen i Oslo og Viken.


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktfylkesmennenes) rolle og funksjon (Losen – intranett)

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene Internserien 8/2010 3. utg. februar 2013 (Losen – intranett)