Oppgave 5.3.2.2
FMTF KD Barnehage og opplæring Tilsyn Klagesaksbehandling

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 

Ved gjennomføring av tilsyn skal Fylkesmannen involvere Sysselmannen for å ta hånd om de særskilte utfordringene for Svalbard. 


Bakgrunnsinformasjon