Oppgave 5.3.2.3
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

Ivareta rollen som håndhevingsmyndighet og behandle meldte saker om elevenes psykososiale skolemiljø etter opplæringslovens § 9 A-6 og friskoleloven § 2-4. 


Bakgrunnsinformasjon