Oppgave 5.3.2.4
FMOV KD Barnehage og opplæring

Embetet har følgende oppgaver overfor norske friskoler i utlandet:

  • Behandle klagesaker.
  • Informere og veilede om regelverket.
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste.
  • Gjøre vedtak om spesialundervisning.
  • Utbetale tilskudd til spesialundervisning.

Bakgrunnsinformasjon