Oppgave 5.3.2.5
FMVL KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Gjennomføre faglige og administrative oppgaver knyttet til opplæring i kriminalomsorgen.


Bakgrunnsinformasjon