Oppgave 5.3.2.6
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

Bidra til at samisk språkopplæring for samiske barn i barnehager og samiskopplæring i grunnopplæringen skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Bakgrunnsinformasjon