Oppgave 5.3.2.7
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

Bidra til at barn i barnehagen og elever, lærlinger og voksne i grunnopplæringen, som har rettigheter som en nasjonal minoritet, får oppfylt disse rettighetene i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.


Bakgrunnsinformasjon