Oppgave 5.3.2.8
FMTF KD Barnehage og opplæring

Bidra til at opplæring i finsk som andrespråk for elever som har rettigheter til dette skjer i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. 


Bakgrunnsinformasjon

Rammeverk for fjernundervisning
Nasjonale minoriteter
NAFOs undervisningsopplegg om nasjonale minoriteter