Oppgave 5.3.2.9
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

Behandle søknader om fritak for taushetsplikt for ansatte i barnehage og skole. 


Bakgrunnsinformasjon

Delegasjonsbrev av 05.11.13 fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene