Oppgave 5.3.4.2
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.


Bakgrunnsinformasjon

Skjema til utfylling

Brev til landets fylkesmenn – oppfølging av personer i alderen 18-49 år i institusjon