Oppgave 5.3.4.4
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester


Fylkesmannen er lokal vergemålsmyndighet og skal behandle saker i første instans etter vergemålsloven med tilhørende forskrifter, samt utlendingsloven kapittel 11 A med tilhørende forskrifter.

Fylkesmannen skal foreta forberedende klagebehandling over egne vedtak der disse blir påklaget. 


Bakgrunnsinformasjon

 

Tilhørende retningslinjer og rundskriv: http://vergemal.no/Toppmeny/Retningslinjer-pa-vergemalsomradet/