Oppgave 5.3.4.6
FMOV JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ansvar for å bistå øvrige fylkesmannsembeter med opplæring av representanter for enslige mindreårige asylsøkere og gi veiledning om representantordningen.

Informasjon i sammenheng med representantordningen Fylkesmannen vurderer som nyttig for de øvrige fylkesmannsembetene, skal formidles videre så snart som mulig.

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal i forbindelse med oppdraget ha kompetanse på menneskehandel og bidra til at denne kompetansen spres til øvrige embeter og til representantene. 


Bakgrunnsinformasjon

Dok. 8: 100 S (2016-2017) om styrket innsats mot at barn utnyttes i menneskehandel og Innst. 397 S (2016–2017)