Oppgave 5.3.4.8
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester


Fylkesmannen skal følge opp at alle verger med regnskapsplikt leverer komplett vergeregnskap.

Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering kontrollere vergeregnskap utover sentralt uttrekk.
Bakgrunnsinformasjon