Oppgave 5.3.4.20
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Motta pasientjournaler etter opphør av virksomhet mv og oppbevare dem dersom vilkårene i forskrift om pasientjournal er oppfylt.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) 

Forskrift om pasientjournal