Oppgave 5.3.4.22
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Oppnevne medlem til abortnemndene og dekke medlemmets utgifter knyttet til nemndsarbeid.  Fylkesmannen har også oppgaver knyttet til oppnevning, drift og administrasjon av de fylkesvise steriliseringsnemndene, samt godkjenning av private sykehus mv. som utfører sterilisering.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd

Lov av 3. juni 1977 nr 57 om sterilisering

Forskrift av 15. juni 2001 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften)

Forskrift av 23. juni 2000 nr. 589 om godkjenning av virksomheter utenfor sykehus for sterilisering av kvinner og om innberetning til Helsedirektoratet om sterilisering

Håndbok for abortnemndarbeid  IS-1496

Steriliseringsloven – Veileder til lov og forskrift IS-2024

Innrapportering fra fylkenes steriliseringsnemnder (IS-1342) rev. 8/2009