Oppgave 5.3.4.23
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Behandle søknader om dispensasjoner fra forskrift om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep.


Bakgrunnsinformasjon

Lov av 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. § 4  

Forskrift av 21. desember 2000 nr. 1387 om tillatelse til å utføre kosmetisk plastikkirurgiske inngrep, §§ 1,4 og 8