Oppgave 5.3.4.24
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Godkjenne inngrep i forbindelse med donasjon av organer eller uttak av fornybart vev fra personer under 18 år, fra personer som mangler samtykkekompetanse og personer som er uten rettslig handleevne.


Bakgrunnsinformasjon

Transplantasjonslova

Forskrift om humane organer til transplantasjon