Oppgave 5.3.4.15
Alle statsforvaltere JD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester


Fylkesmannen skal gjennomføre årlige brukerundersøkelser blant vergene i sitt område. Statens sivilrettsforvaltning har ansvaret for å utforme undersøkelsene.


Bakgrunnsinformasjon