Oppgave 5.3.5.1
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima

Innenfor motorferdsel utføre lovlighetskontroll av kommunens vedtak.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/