Oppgave 5.3.8.7
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal følge opp varsler fra helseinstitusjon om innleggelse med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, om tilbakeholdelse av rusmiddelavhengige, herunder gravide.


Bakgrunnsinformasjon

Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 

Helse- og omsorgstjenesteloven 10-3

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-13