Oppgave 5.3.8.9
Alle statsforvaltere BFD Tilsyn Helsetilsynet

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet.


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med Forskrifter

Veileder for tilsyn utført som systemrevisjon Internserien 4/2018(Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Meny for planlagt tilsyn med barneverntjenester på Losen (Losen – intranett) 

Tidligere landsomfattende tilsyn med barneverntjenester (Losen – intranett)