Oppgave 5.3.8.13
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal gjennomføre stedlig tilsyn der fylkesmannen har godkjent gjeldende vedtak om bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning, og hvor det ikke tidligere har vært gjennomført stedlig tilsyn. Fylkesmannen skal ut fra en risikovurdering gjennomføre andre stedlige tilsyn der det utføres eller er stor sannsynlighet for at det utføres tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Fylkesmannen skal prioritere stedlig tilsyn der det foreligger vedtak om inngripende tvangstiltak.

Fylkesmennene skal sende kopi av rapporter etter stedlige tilsyn til Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Prosedyre for gjennomføring og rapportering av stedlige tilsyn med bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming Internserien 14/2010 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Rapportmal for stedlig tilsyn (helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 (Losen – intranett)