Oppgave 5.3.8.18
Alle statsforvaltere HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen skal gjennomgå meldte beslutninger om skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.


Bakgrunnsinformasjon

Retningslinjer for fylkesmannens oppgaver etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9  Internserien 7/2011 revidert 2017 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9

Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming – Lov av 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 Helsedirektoratet rundskriv IS-10/2015