Oppgave 5.3.8.19
Alle statsforvaltere KD Tilsyn

Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende Metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.


Bakgrunnsinformasjon