Oppgave 5.3.8.20
Alle statsforvaltere KD Tilsyn

Føre tilsyn med barnehager i særlige tilfeller, jf. barnehageloven § 9 andre ledd.


Bakgrunnsinformasjon

Metodehåndbok for tilsyn på barnehage- og opplæringsområdet      
Tilsynsdokumenter på FM-nett Utdanningsdirektoratet
Informasjon om tilsyn på udir.no
Barnehageloven
Forvaltningsloven