Oppgave 5.3.8.22
Alle statsforvaltere KLD Miljø og klima Tilsyn

Fylkesmannen skal:

  • Bruke Forurensning aktivt i planlegging, gjennomføring og avslutning av tilsyn.
  • Gjennomføre et risikobasert tilsyn av delegert industri samt følge gjeldende tilsynsplan for Miljødirektoratet og fylkesmannen.
  • Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket.
  • Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert fylkesmannen i enkeltsaker. 

Bakgrunnsinformasjon

https://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Forurensning/Tilsyn/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/