Oppgave 5.3.8.23
FMRO HOD Tilsyn Helsetilsynet

Fylkesmannen i Rogaland skal i samarbeid med Petroleumstilsynet føre tilsyn med helsetjenesten på innretninger i norsk olje- og gassindustri med hjemmel i petroleumsloven.


Bakgrunnsinformasjon

Delegering av myndigheit etter petroleumslovgjevinga m.v. Brev av 14. november 2011 fra Statens helsetilsyn til fylkesmannen i Rogaland

Samarbeidsavtale mellom Statens helsetilsyn og Petroleumstilsynet

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)