Oppgave 5.3.9.5
Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

Fylkesmannen skal behandle klager etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A i samsvar med gjeldende retningslinjer fra Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Helsedirektoratet rundskriv IS-8/2015

Retningslinjer for fylkesmannens behandling av vedtak og klagesaker etter pasient og brukerrettighetsloven kap. 4A Internserien 9/2012 (Intranettet Losen, skjermvennlig versjon)