Oppgave 5.3.9.8
Alle statsforvaltere KD Klagesaksbehandling

Behandle klager knyttet til barnehageloven, opplæringsloven, friskoleloven og kap. 4 i voksenopplæringsloven med forskrifter, jf. forvaltningsloven.


Bakgrunnsinformasjon