Oppgave 5.3.9.14
Alle statsforvaltere HOD Klagesaksbehandling Helsedirektoratet

Behandle klager på kommunale enkeltvedtak etter tobakksskadeloven §§ 8 og 9.


Bakgrunnsinformasjon