Oppgave 5.3.9.15
Alle statsforvaltere KMD Klagesaksbehandling


Fylkesmannen skal behandle klager over kommunens vedtak i seksjoneringssaker, jf. eierseksjonsloven § 16. Kompetansen til å behandle klager er delegert til fylkesmennene.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven): https://lovdata.no/dokument/NL...