Oppgave 5.4.1.2
Alle statsforvaltere KD Barnehage og opplæring

Formidle funn fra gjennomførte tilsyn til barnehagemyndigheter, offentlige og private barnehageeiere og skoleeiere, berørte elever og foreldre, andre relevante målgrupper og befolkningen for øvrig.


Bakgrunnsinformasjon