Oppgave 5.4.1.5
Alle statsforvaltere KD KMD Barnehage og opplæring

Bidra til et mest mulig korrekt grunnlag for trekk i rammene til kommunene ved å sørge for at friskoler (grunnskoler) leverer individdata til korreksjonsordningen innen gitt frist, og at kommunene har godkjent individdataene innen sin frist. 


Bakgrunnsinformasjon

WIS