Oppgave 5.4.2.4
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

Fylkesmannen skal basert på tilsynserfaringer gi innspill til årlig melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.


Bakgrunnsinformasjon

Helsetilsynsloven § 2 tredje ledd