Oppgave 5.4.2.5
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal bidra til at personell i pleie- og omsorgstjenesten får opplæring om tann- og munnstell av den offentlige tannhelsetjenesten.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om tannhelsetjenesten 

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)

Veileder for helse og omsorgstjenester til innsatte i fengsel 

Rundskriv om tannhelsetjenesten for innsatte i fengsler