Oppgave 5.4.2.9
Alle statsforvaltere HOD ASD BFD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

Fylkesmannen skal registrere planlagte tilsyn i NESTOR og ajourføre tilsynsaktivitetene fortløpende. Fylkesmannen skal fortløpende registrere klage- og tilsynssaker og lovregulert kontroll ved bruk av tvang i NESTOR. Registreringen skal være ajour senest 5 virkedager etter utløpet av hvert tertial (31/12, 30/4 og 31/8), slik at fylkesmennene og Statens helsetilsyn kan ta ut nasjonale statistikker for å vurdere saksbehandlingstid og omfang av tilsyn, herunder tilsyn der feil ikke er rettet.


Bakgrunnsinformasjon

NESTOR på Losen (Losen – intranett) 

Retningslinje for å beregne aktivitetsvolum av tilsyn Internserien 6/2017 (Losen – intranett)