Oppgave 5.4.2.10
Alle statsforvaltere HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsetilsynet

Kopi av all korrespondanse som er knyttet til hendelser relatert til blodbankvirksomhet eller til virksomheter som håndterer humane celler og vev, for eksempel hornhinner, stamceller og celler til bruk i assistert befruktning, skal oversendes Statens helsetilsyn.


Bakgrunnsinformasjon

Tilsyn med blodbanker i henhold til blodforskriften Brev av 14. desember 2007 fra Helsetilsynet til Helsetilsynet i fylkene