Oppgave 5.4.4.1
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Holde sentrale myndigheter og regionale aktører orientert om status for samfunnssikkerhetsarbeidet i fylket, og ta opp spørsmål som har betydning utover fylkesgrensen.


Bakgrunnsinformasjon