Oppgave 5.1.1.7
Alle statsforvaltere UD Folk og samfunn

Honorær konsul skal ha eksekvatur fra myndighetene i mottakerstaten for å utøve sitt virke. Statsforvalteren skal undersøke om det er noe til hinder for at aktuell kandidat godkjennes som et annet lands honorære konsul i Norge.


Bakgrunnsinformasjon

Statsforvalteren skal på forespørsel fra UD undersøke om en kandidat oppfyller kravene og kan utnevnes som honorær konsul for en fremmed stat i Norge.

En honorær konsul skal ha fast bosted i sitt embetsdistrikt, skatte til Norge og ha plettfri vandel. Kandidaten skal ha trygg og stabil økonomi. Kandidaten skal ikke ha bindinger til offentlige myndigheter, være offentlig ansatt eller avhengig av offentlig støtte. Det skal innhentes uttømmende politiattest, og økonomiske forhold skal sjekkes ved innhenting av opplysninger fra kemner, gjeldsregister o.l. Referanser/uttalelser fra personer som kjenner til kandidaten, er nyttig. På grunnlag av de innhentede opplysningene bekrefter Statsforvalteren i skriftlig svar til UD at det ikke skal være noe til hinder for at kandidaten utnevnes til honorær konsul. Om kravene ikke er oppfylt, eller om det foreligger usikkerhet, skal Statsforvalteren ta kontakt med Diplomatseksjonen i UD og opplyse om dette. Diplomatseksjonen vil vurdere hver enkelt sak for seg og svare den respektive ambassaden. Det er ikke naturlig at Statsforvalteren har direkte kontakt med senderstatens ambassade eller kandidaten selv.

Ref.

Wien-konvensjonen om konsulært samkvem

https://www.regjeringen.no/contentassets/5c942d295a354babb821abbb5d294a6c/wienkonvensjonen-om-konsulart-samkvem-1963---norsk-oversettelse.pdf

Diplomat in Norway, kap. 34 om honorære konsuler

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/diplomatic_relations/diplomat-in-norway/id2354407/

Samt oversikt over honorære konsulater i Norge (Honorary Consuls in Norway)

https://www.regjeringen.no/en/dep/ud/about_mfa/diplomatic_relations/id447053/#