Oppgave 5.1.2.6
SFAG KD Barnehage og opplæring

Behandle søknader om eksamen i videregående opplæring i utlandet.


Bakgrunnsinformasjon