Oppgave 5.1.2.8
SFTF KD Barnehage og opplæring

Bidra til utvikling av læremidler og kompetanseutvikling knyttet til læreplanen i finsk som andrespråk, herunder kvensk.


Bakgrunnsinformasjon